For FIBROMYALGIA (FMS) Patients / मांसपेशीको बाथ बिरामीहरुको लागि

                           STEPS TO VIEW THE WEBINAR

 • You will first, have to fill in the required information and then click on register to join the webinar
 • You will receive a link and webinar id and password in email. 
 • On the day of the webinar, you will be asked to enter your email and a webinar ID that was shared to you, on the link provided to join the webinar.

        वेबिनर (WEBINAR) मा सहभागी हुनको लागि

 • कृपया तल फारम भर्नुहोस्
 • तपाईंले ईमेलमा वेबिनार लिंक र  आईडी  पासवर्ड प्राप्त गर्नु हुनेछ।
 • तपाईंले वेबिनारको दिनमा वेबिनारमा सामेल हुनको लागि तपाईंलाई  ईमेलमा प्रदान गरिएको लिंकमा वेबिनार आईडी र पासवोर्ड राख्नुहोस्।
FMS Day 2020

Register Now / नाम दर्ता गर्नुस

Speaker

Dr. Manisha Bhochhibhoya
MBBS, MD (Internal Medicine)

Understand and manage FMS

      KEY TAKEAWAYS

 • What kind of disease is Fibromyalgia ?
 • How do we know if we have this disease ?
 • How tests needs to be done and is it important ?
 • Is this disease life threatening ? Is it curable ?
 • Fibromyalgia and pregnancy.

वेबिनार: 
मांसपेशीको बाथ 
वैशाख 30 (मे १२) नेशनल बाथरोग सेन्टर
वक्ता:  डा. मनिसा भोछिभोय

मुख्य बुंदाहरु

Fibromyalgia अर्थात मांसपेशीको बाथ भनेको के हो ? 
यसका लक्षणहरु के के हुन्छन्? 
कसरी र के जाँचहरु गरेर पत्ता लगाउने ? 
यो रोग कतिको खतरनाक हो? 
के यो रोग औषधीले हराउँछ ? 
यो रोग लागेकाहरुले के के सावधानी अपनाउनु पर्छ ? 
के यो रोग लागेकाहरुले गर्भधारण गर्न हुन्छ ?

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you