For Gout Patients / युरिक एसिड बिरामीहरुको लागि

                           STEPS TO VIEW THE WEBINAR

 • You will first, have to fill in the required information and then click on register to join the webinar
 • You will receive a link and webinar id and password in email. 
 • On the day of the webinar, you will be asked to enter your email and a webinar ID that was shared to you, on the link provided to join the webinar.

        वेबिनार (WEBINAR) मा सहभागी हुनको लागि

 • कृपया तल फारम भर्नुहोस्
 • तपाईंले ईमेलमा वेबिनार लिंक र  आईडी  पासवर्ड प्राप्त गर्नु हुनेछ।
 • तपाईंले वेबिनारको दिनमा वेबिनारमा सामेल हुनको लागि तपाईंलाई  ईमेलमा प्रदान गरिएको लिंकमा वेबिनार आईडी र पासवोर्ड राख्नुहोस्।
gout awareness day webinar 2020

Register Now / नाम दर्ता गर्नुस

Speaker

Dr. Manisha Bhochhibhoya
MBBS, MD (Internal Medicine)

Understand and manage Gout

      KEY TAKEAWAYS

 • What is Gout and Uric acid?
 • Is medication necessary for one who have high level of uric acid in blood?
 • What organs can be affected by this disease?
 • Food habit and gout
 • Is joint pain only the symptom of gout?

वेबिनार: 
युरिक एसिड बुझ्ने र व्यवस्था गर्ने
जेठ ९  (मे २२) नेशनल बाथरोग सेन्टर
वक्ता:  डा. मनिसा भोछिभोय

मुख्य बुंदाहरु

१. यूरीक एसिड (Uric acid) भनेको के हो र यो रगतमा बढेमा के हुन्छ ?
२. के यूरीक एसिड रगतमा बढ्दैमा औषधी खानै पर्छ ?
३. यसले शरीरको कुनकुन अङ्गलाई असर गर्न सक्छ ?
४. खाने कुराको के यो रोगमा केही असर हुन्छ ?
५. के जोड्नी दुख्ने मात्र यसको लक्षण हो त ?

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you