SCLERODERMA DAY / स्क्लेरोडर्मा ( छाला कडा हुने यो रोग) बिरामीहरुको लागि

                           STEPS TO VIEW THE WEBINAR

  • You will first, have to fill in the required information and then click on register to join the webinar
  • You will receive a link and webinar id and password in email one day before . 
  • On the day of the webinar, you will be asked to enter your email and a webinar ID that was shared to you, on the link provided to join the webinar.

        वेबिनार (WEBINAR) मा सहभागी हुनको लागि

  • कृपया तल फारम भर्नुहोस्
  • तपाईंले ईमेलमा वेबिनार लिंक र  आईडी  पासवर्ड प्राप्त गर्नु हुनेछ एक दिन अगाडी। 
  • तपाईंले वेबिनारको दिनमा वेबिनारमा सामेल हुनको लागि तपाईंलाई  ईमेलमा प्रदान गरिएको लिंकमा वेबिनार आईडी र पासवोर्ड राख्नुहोस्।
scleroderma day webinar

Register Now / नाम दर्ता गर्नुस

Speaker

Dr. Manisha Bhochhibhoya
MBBS, MD (Rheumatologist)
Time: 1-2 pm

Dr. Shely Rajbhandari

Speaker

Dr. Shely Rajbhandari
MBBS, Master of Medicine (Dermatologist)
Time: 1-2 pm

SCLERODERMA DAY

      KEY TAKEAWAYS

– ‘Sclero’ meaning hard and ‘Derma’ meaning skin
– Hardening of the skin is one of the most visible manifestations of the disease
1. What is scleroderma and what does it look like?
2. What triggers scleroderma?
3. What happens if scleroderma is left untreated?
4. Can you live a normal life with it?

वेबिनार: 

स्क्लेरोडर्मा – बुझ्ने र व्यवस्था गर्ने
आषाढ १५ (जून २९ ) नेशनल बाथरोग सेन्टर
वक्ता:  डा. मनिसा भोछिभोय
समय: १-२ अपरान्ह

मुख्य बुंदाहरु

( ‘स्क्लेरो’ को मतलव कडा र ‘डर्मा’ को मतलव छाला
( छाला कडा हुनुयो रोगको सबै भन्दा मुख्य देखिने लक्षण हो ।

१. स्क्लेरोडर्मा भनेको के हो र यो कस्तो देखिन्छ ?
२. स्क्लेरोडर्मालाई के ले ट्रिगर गर्छ ?
३. यदि स्क्लेरोडर्मा उपचार नगरी छोडियो भने के हुन्छ ?
४. के तपाई यस रोगसँग सामान्य जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ?

Thank you for registering for the webinar.

The webinar login information is as follows: 

Topic: Scleroderma Day Weminar
Time: Jun 29, 2020 01:00 PM Kathmandu

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98434873151?pwd=Y0g3bXJ5aEVGcitDaDFseDV4d05qUT09

Meeting ID: 984 3487 3151
Password: 063283

Please login 10 minutes before the webinar starts.

Thank you

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you