PREGNANCY AND RHEUMATIC DISEASES / गर्भावस्था र बाथरोग: बाथरोगको बिरामीहरुको लागि

                           STEPS TO VIEW THE WEBINAR

  • You will first, have to fill in the required information and then click on register to join the webinar
  • You will receive a link and webinar id and password in email one day before . 
  • On the day of the webinar, you will be asked to enter your email and a webinar ID that was shared to you, on the link provided to join the webinar.

        वेबिनार (WEBINAR) मा सहभागी हुनको लागि

  • कृपया तल फारम भर्नुहोस्
  • तपाईंले ईमेलमा वेबिनार लिंक र  आईडी  पासवर्ड प्राप्त गर्नु हुनेछ एक दिन अगाडी। 
  • तपाईंले वेबिनारको दिनमा वेबिनारमा सामेल हुनको लागि तपाईंलाई  ईमेलमा प्रदान गरिएको लिंकमा वेबिनार आईडी र पासवोर्ड राख्नुहोस्।
pregnancy and rheumatic disease webinar

Register Now / नाम दर्ता गर्नुस

Speaker

Dr. Manisha Bhochhibhoya
MBBS, MD (Internal Medicine)
Time: 1-2 pm

PREGNANCYAND RHEUMATIC DISEASES

      KEY TAKEAWAYS

  • Is pregnancy safe with patients with rheumatic diseases?
  • What kind of rheumatic diseases affects pregnancy.
  • Are medications safe during pregnancy?
  • Precautions to be taken while planning for conception.

वेबिनार: 

गर्भावस्था र बाथरोग – बुझ्ने र व्यवस्था गर्ने
आषाढ ९ (जून २३ ) नेशनल बाथरोग सेन्टर
वक्ता:  डा. मनिसा भोछिभोय
समय: १-२ अपरान्ह

मुख्य बुंदाहरु

१. के बाथरागको बिरामीले गर्भधारण गर्न सुरक्षित हुन्छ ?
२. कस्तो प्रकारको बाथरोगले गर्भावस्थालाई असर गर्छ ?
३. के गर्भावस्थामा औषधिहरु सुरक्षित छन् ?
४. बाथरोगीहरुमा गर्भ धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु । 

Thank you for registering for the webinar. We will email you with the webinar login information. Thank you